Strona główna---->Aktualności---->Media o służbach---->Wszystkie doniesienia medialne---->KOMISJA EUROPEJSKA

KOMISJA EUROPEJSKA

 

„Kompleksowy raport z monitoringu  polskich przygotowań do członkostwa”

[wyciąg]

 

„Działania antykorupcyjne

[...] Działania następujące po raportach Najwyższej Izby Kontroli są wysoce nie satysfakcjonujące. Zgodnie z raportem z działalności NIK-u w 2001 r. zaprezentowanym w Sejmie przez Prezesa NIK w październiku 2002 r. ze 136 wniosków wzywających do pilnych zmian w prawie, skupiających się na przeciwdziałaniu złemu zarządzaniu funduszami publicznymi i korupcji, tylko 22 zostały zrealizowane w pełni a 12 częściowo. Specjalny pion wewnątrz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego utworzony w celu zwalczania korupcji wyższych urzędników jest generalnie postrzegany jako działający słabo i bez politycznej niezależności. Nie ujawniał (podawał do publicznej wiadomości) żadnych z najpoważniejszych przypadków korupcji rozpoczynając dochodzenia dopiero po ich ujawnieniu przez media.”     

Przekładając z dyplomatycznego języka urzędników Unii Europejskiej oznacza to, że Departament do walki z przestępczością zorganizowaną, korupcją i terroryzmem jest niewypałem, który nic nie robi, a służba jest skrajnie upolityczniona. Pogratulować cenzurki [ – dopisek od „uop12lat”].