Strona główna---->Archiwum

"Brak unikatowych kwalifikacji” – pozaustawowa przyczyna zwolnień w ABW

Szef ABW, oceniając umiejętności i predyspozycje zawodowe funkcjonariuszy, wprowadził pojęcie „unikatowych kwalifikacji”. Pojęcie to nie zostało jednak przez niego zdefiniowane, nie znajduje ono również żadnych odniesień w treści ustawy. Ustawa o ABW oraz AW nie wymienia, bowiem jakichkolwiek specjalnych unikatowych umiejętności ani trybu, w jakim - w ograniczonym ustawowo czasie - Szef ABW miałby dokonać ich przeglądu oraz weryfikacji w stosunku do wszystkich zatrudnionych funkcjonariuszy. Nie wiadomo, zatem, w jaki sposób, w jakim trybie ani w oparciu, o jakie kryteria Szef ABW weryfikował zawodowe predyspozycje funkcjonariuszy i w konsekwencji zwalniał ich ze służby.

[więcej]

Czeskie wojskowe służby specjalne 

W środowisku ekspertów zajmujących się w Czechach służbami specjalnymi, do czasów skandalu związanego z Karolem Srbą, mało kto wiedział o działalności wojskowych służb specjalnych. Można nawet stwierdzić, że większość ekspertów miała do tych służb stosunek lekceważący. W środowisku mówiło się, że większość oficerów wywiadu wojskowego jeździ za granicę tylko po to, aby tam przepisywać informacje z gazet i wysyłać je jako informacje wywiadowcze. Dopiero sprawa planowanego przez agenta wojskowych służb specjalnych morderstwa dziennikarki jednego z czeskich dzienników pokazała prawdziwe niebezpieczeństwa, które grożą demokratycznemu państwu ze strony służb pozbawionych jakiejkolwiek cywilnej kontroli. Okazało się, że oficerowie tych służb wielokrotnie łamali prawo, prowadzili nielegalną inwigilację obywateli a także nielegalnie handlowali bronią z krajami objętymi międzynarodowym embargiem.

[więcej]

Specpropaganda?

- Jesteśmy szczególnie zaangażowani w zwalczanie przestępstw i patologii ekonomicznych, demaskujemy i łapiemy skorumpowanych celników i urzędników - chwali się w sprawozdaniu z rocznej działalności Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. - To niepoważna propaganda - oceniają posłowie z Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych.

[więcej]

Służby do reformy, „Rzeczpospolita”, 1.08.2003

Półroczna praca Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych nad sprawą handlu bronią przez Wojskowe Służby Informacyjne dostarczyła przesłanek, że wysocy oficerowie WSI umożliwiali nielegalny obrót bronią, a gdy sprawa wyszła na jaw, mataczyli i utrudniali pracę speckomisji - uważa szef komisji Antoni Macierewicz.

[więcej]

Emerytowani esbecy na czele delegatur ABW

W piątek, 18 lipca, po 20 miesiącach wakatu, mianowany został dyrektor delegatury ABW w Rzeszowie.  Jest nim mjr Ryszard Krasoń, były oficer Służby Bezpieczeństwa, który po 3 latach emerytury powrócił do służby, aby objąć to stanowisko.

[więcej]

GORĄCO WOKÓŁ WSI, "Gazeta Polska", 30.07.2003 

         Projekt raportu o nielegalnym handlu bronią przez WSI przewiduje skierowanie do prokuratora generalnego wniosku o wszczęcie postępowania przeciwko członkom kolejnych kierownictw WSI.

[więcej]

Jednostka nr 3362, „Rzeczpospolita”, 16.07.2003, Jarosław Jakimczyk

Całościowa analiza działalności wojskowych służb specjalnych w III RP, prowadząca autora do wniosku, że „Wojskowe Służby Informacyjne należy rozwiązać, a nie reformować”. Jest to już kolejne poważne publiczne wystąpienie wzywające do radykalnych rozwiązań w tej dziedzinie. Jego  szczególną zaletą jest bardzo dokładne i wyczerpujące zestawienie niezbitych argumentów, przemawiających za słusznością sformułowanego wniosku.

[więcej]

„Wiemy, co trzeba” , „Przegląd” 13.07.2003 – rozmowa z Andrzejem Barcikowskim,

Kolejny występ medialny szefa ABW – w rocznicę tzw. „Nocy długich noży” w ABW, czyli masowych czystek personalnych, przeprowadzonych pod pretekstem reformy służb specjalnych w pierwszym dniu istnienia Agencji. Andrzej Barcikowski przyznaje publicznie, że przynajmniej w przypadku 100 osób (na prawie 500 zwolnionych) nastąpiło złamanie prawa podczas zwalniania ze służby i na powrót takiej liczby osób w wyniku wygranych w NSA Agencja jest przygotowana. Nie dodaje, że wszyscy zwolnieni zostali w ten sam bezprawny sposób, a jedynie około 100 osób złożyło skargi do NSA. Z wypowiedzi A. Barcikowskiego wynika też, że nie dopuszcza do siebie możliwości uchylenia ustawy o ABW i AW przez Trybunał Konstytucyjny. Ciekawe co zrobi, kiedy wyrok Trybunału spowoduje powrót 500 zwolnionych funkcjonariuszy. Będziemy uważnie przyglądać się wykonaniu deklaracji szefa ABW o uznaniu wyroków NSA – pierwsze już zapadły, o czym pisaliśmy na stronie. Przywróceni funkcjonariusze zwrócili się już do szefa o wyznaczenie obowiązków – zobaczymy jaka będzie reakcja.

[więcej]

ABW tłumaczy się z luksusowych aut

Kilkadziesiąt nowych samochodów zakupiła Agencja Bezpieczeństwa wewnętrznego w roku 2002, wydatkując na ten cel ok. 1,8 mln. złotych. Rzeczniczka ABW w przedstawionym komunikacie podaje nieprawdę twierdząc, że nowe samochody nie były przeznaczone na potrzeby kierownictwa Agencji, tymczasem większość dyrektorów delegatur wymieniła swoje „wysłużone” 2-3 letnie auta na nowe. Przypomnijmy, że głównym powodem zwolnień funkcjonariuszy w ubiegłym roku był brak środków finansowych. Teraz okazuje się, że aż 4 mln pozostało w budżecie.  „Oszczędności wynikły z mniejszej niż zakładano liczby zwolnień funkcjonariuszy” stwierdza Kluczyńska. Wniosek nasuwa się sam – zwolnienia wynikały z zupełnie innych przyczyn...

[więcej]

IMPERIUM ZIELONYCH CIENI, „Gazeta Polska” 6.07.2003, Anita Gargas

Oficerów wojskowych służb specjalnych nie poddano nigdy żadnej weryfikacji. WSI stanowią nietykalne państwo w państwie, choć przynajmniej trzy afery – współudział w FOZZ, nielegalny handel bronią i wyłapanie w ich szeregach w krótkim czasie kilku szpiegów Moskwy – kwalifikowały te służby do rozwiązania.

[więcej]

Pierwsze wyroki NSA w sprawie bezprawnego zwolnienia ze służby, 30.06.2003

W czerwcu tego roku Naczelny Sąd Administracyjny przywrócił do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dwóch wysokich funkcjonariuszy zwolnionych w czerwcu 2002 r. w trakcie tzw. „reformy służb specjalnych”. Pierwszym funkcjonariuszem, wobec którego Sąd stwierdził, że został zwolniony bezprawnie jest były Szef Delegatury UOP w Łodzi – mjr Adam Ostoja-Owsiany. NSA stwierdził, iż skarżącemu nie doręczono prawidłowo, tzn. skutecznie, wydanej 29 czerwca 2002 roku, decyzji, w rozumieniu art. 109  i 14 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i w związku z powyższym, na mocy art. 110 KPA, decyzja o wypowiedzeniu stosunku służbowego nie weszła do obrotu prawnego tj. nie doszło do zwolnienia. Tym samym Sąd jednoznacznie rozstrzygnął, że mjr Adam Ostoja-Owsiany nigdy ze służby nie został zwolniony i cały czas jest funkcjonariuszem pozostającym w służbie.  

Więcej w Oświadczeniu wydanym z tej okazji przez Stowarzyszenie „Magnum”

NIK kontra służby specjalne, „Rzeczpospolita”, 28.06.2003.

ABW dokonuje kontrolowanych przecieków, których celem jest fałszywe przedstawianie szefów NIK, a tym samym podważanie zaufania do tej instytucji - twierdzi Krzysztof Szwedowski, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli.

[więcej]

Kryptonim "Festiwal", Rzeczpospolita, 23.06.2003 r., ANNA MARSZAŁEK

Oficerowie służb specjalnych robią biznes edukacyjny - Ze swoimi konkurentami - też z WSI - postanowili się rozprawić poprzez działania operacyjne

 [więcej]

FOZZ Z WOJSKOWYMI  W TLE, „Gazeta Polska”, 18.06.2003, Anita Gargas

Specjalna podkomisja zajmie się powiązaniami Wojskowych Służb Informacyjnych z FOZZ.

[więcej]

Poseł Zbigniew Wassermann pyta premiera Millera , czy tzw. reforma służb specjalnych miała stworzyć parasol ochronny dla sprawców przestępstw korupcyjnych.

[więcej]

KOMPROMITACJA SŁUŻB, „Nowa Trybuna Opolska”, 18.06.2003

Rozmowa z byłym szefem Delegatury UOP w Opolu kpt. Czesławem Rybakiem na temat wypowiedzi Andrzeja Barcikowskiego podczas przesłuchania przed sejmową komisją śledczą w sprawie Rywina i wynikających z nich wniosków dot. kondycji polskich służb specjalnych.

[więcej]

„Gość Radia Zet”, 18.06.2003 – Monika Olejnik rozmawia z posłami Zbigniewem Wassermannem i Bogdanem Lewandowskim

Zdaniem posła Wassermanna „nieszczęście polega na tym, że szefem agencji został polityk i to polityk, który był członkiem aparatu partyjnego. Można dojść do wniosku, że tutaj nie starcza trochę kompetencji, z całym szacunkiem dla pana ministra Barcikowskiego”.

[więcej]

Dziś zrobiłbym to samo, "Rzeczpospolita", 18.06.2003 

Andrzej Barcikowski uznał, że Rywin, przychodząc do Michnika z korupcyjną propozycją, dokonał biznesowego blefu

[więcej]

TAJNIAK ZABIŁ GO ZE ZŁOŚCI, „Super Express”, 17.06.2003, Mirosław Koźmin, Wojciech Biedroń.

Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zamordował pod dyskoteką w Małopolskiem chłopaka, bo nie chciał wyjść z klubu i pyskował ochronie.

[więcej]

NIESŁYCHANIE TAJNA SŁUŻBA, „Polityka” 14.06.2003, Jagienka Wilczak

„Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (uroczo przezywana Abwehrą) jest publicznie nękana w związku z ostatnio głośnymi sprawami: Rywina oraz aferę lekową w Ministerstwie Zdrowia. Złośliwi mówią, że te dwie wielkie afery ABW zauważyła dopiero po lekturach gazet. A przecież po to ją przed rokiem powołano, aby była najlepiej poinformowana.”

[więcej]

KOLEJNE SPECNACISKI, " Gazeta Polska" 11.06.2003, Anita Gargas

Funkcjonariusz ABW próbował wymusić na świadku fałszywe zeznania - twierdzi prezes NIK Mirosław Sekuła. Świadka naciskano, by obciążył Sekułę w sprawie Huty Zabrze.

[więcej]

PREMIER POLECIŁ ZINTENSYFIKOWAĆ

„Gazeta Polska”, 21.05.2003

Rozmowa z Andrzejem Barcikowskim, szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Tematem wywiadu są działania ABW w sprawie korupcji w przy ustalaniu listy leków refundowanych. Kilkakrotnie Andrzej Barcikowski twierdzi, że problematyką nieprawidłowości w obrocie lekami Agencja zaczęła się interesować dopiero po jego rozmowie z posłanką Radziszewską. Jednak konkretnym „aktem korupcji”, o którym wówczas usłyszał zajęto się dopiero po publikacji w „Rzeczpospolitej”. „I dopiero wtedy mogliśmy wszcząć postępowania sprawdzające” powiedział dziennikarce „Gazety Polskiej”.

[więcej]

Kto i dlaczego typował kandydatów do czystek w kierownictwie UOP

22.04.2003 r.

Jak to się stało, że Zbigniew Siemiątkowski od pierwszych dni usuwał ze stanowisk oficerów, których nigdy nie widział na oczy, a innych, tworzących najściślejsze kierownictwo Urzędu, oszczędził? Siemiątkowski przyznał, że szefów delegatur oraz dyrektorów w Centrali do zwolnienia „wystawili” ich dotychczasowi koledzy – zastępcy szefa UOP oraz dyrektorzy pionów operacyjnych, którzy „swoją skórę” postanowili uratować kosztem innych. 

[więcej]

Niebezpieczna infekcja, „Rzeczpospolita”, 11.04.2003,Marek Nowakowski

Szef Agencji Wywiadu i jego żona – dentystka zatrudniona jednocześnie jako wicedyrektor departamentu finansowego w państwowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – trafiają na listę aktualnych „afer, podejrzeń afer, nepotyzmu, nieudolnych reform, kiepskich renegocjacji” autorstwa obecnego rządu, zamieszczoną na łamach „Rzeczpospolitej.

[więcej]

PÓŁROCZE ABW czyli Agencja składa na siebie publiczny donos , Komentarz do opublikowanego w Internecie raportu "Półrocze ABW"

Na oficjalnej stronie sieciowej ABW zamieszczony został dokument podsumowujący działalność Agencji w pierwszym półroczu jej istnienia. Ponieważ nie spotkał się on z żadną reakcją ze strony mediów, pozwoliliśmy sobie nadrobić to ewidentne zaniedbanie. Lektura tego opracowania dostarcza nader interesującego materiału do rozważań nad kondycją naszych służb specjalnych i wyników ich tzw. reformy, której dokonał rząd SLD w ubiegłym roku - niestety wnioski nie są budujące. Wzbudzają raczej niepokój o sprawność i efektywność polskich służb specjalnych po zaaplikowanej im kuracji.

[więcej]

Nie dla tych z UOP, „Gazeta Polska”, 26.03.2003, Anita Gargas

Andrzej Barcikowski przyjmuje nowych ludzi do pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W czerwcu z ABW zwolniono blisko 500 funkcjonariuszy b. UOP, głownie- według oficjalnej wersji- z powodu braku środków na etaty w specsłużbach.

[więcej]

Cztery lata dla szpiega, „Rzeczpospolita” 12.03.2003

Urząd Ochrony Państwa już nie istnieje, ale nadal odnosi sukcesy. Sąd Najwyższy odrzucił kasację wyroku dla byłego oficera WSI za szpiegostwo na rzecz ZSRR i Rosji. Został on aresztowany w 1998 roku przez UOP.

[więcej]

„Wstrząs kontrolowany”, Rzeczpospolita, 8-9.03.2003, Andrzej Zybertowicz

Po raz pierwszy publicznie postawiony został postulat rozwiązania WSI, który od dłuższego czasu funkcjonuje w środowiskach politycznych, w związku z rozpoznawanymi przez sejmową speckomisję przypadkami udziału wojskowych służb specjalnych w nielegalnym przemycie broni.

[więcej]

MAGNUM, „Pro publico bono”, 1/2003, Czesław Rybak i Grzegorz Małecki

Tekst założycieli Stowarzyszenia Obrony Praw Funkcjonariuszy Służb Mundurowych i Żołnierzy „Magnum” na temat okoliczności jego powstania oraz profilu działalności

[więcej]

„Siła Magnum”, Słowo Polskie 12.02.2003, Łukasz Medeksza i Agata Kondzińska 

We Wrocławiu działa niezwykłe stowarzyszenie. Nazywa się "Magnum” i zrzesza byłych wysokich rangą oficerów Urzędu Ochrony Państwa. Zostali zwolnieni w ramach zeszłorocznej reformy służb specjalnych. Teraz walczą o przywrócenie do pracy.

 

 [więcej]

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński podziela nasz pogląd o ujawnieniu tajemnicy państwowej przez posła SLD Marczewskiego i złożył w tej sprawie zawiadomienie o przestępstwie

[więcej]

Służby straszyły świadka, „Rzeczpospolita” 4.06.2003, A. Marszałek

Prezes NIK Mirosław Sekuła zawiadomił premiera, ministra sprawiedliwości i marszałka Sejmu, że funkcjonariusz ABW próbował nakłonić świadka do fałszywych zeznań przeciwko niemu. Wczoraj opowiedział o tym posłom z Komisji ds. Służb Specjalnych

[więcej]

 

Minister z FOZZ-em w tle – matnia Łapińskiego

„Newsweek” nr 22/03, G. Indulski i M. Karnowski.

Powiązania Mariusza Łapińskiego sięgają korzeniami do ludzi związanych wcześniej z aferą FOZZ.

 

[więcej]

Odpływający elektorat SLD, „Rzeczpospolita”, 23.05.2003

Tekst Sławoja Kopki, byłego doradcy szefów UOP za rządów poprzedniej koalicji SLD-PSL, na temat rozczarowania obecnym rządem SLD wśród jego dotychczasowego rzekomo „najwierniejszego elektoratu” czyli służb mundurowych. Jest to wymowne i dobitne świadectwo, jak w istocie byli funkcjonariusze aparatu represji PRL, w tym emerytowani już w III RP, rozumieją i w praktyce stosują zasadę apolityczności służby, a zarazem jak cynicznie wykorzystali to środowisko politycy SLD, budując z niego przed wyborami 2001 roku swoje zaplecze na obietnicach, których nie zamierzali realizować. Jest on zarazem niepokojącym przejawem mentalności tej grupy, która jest gotowa „wieszać się u klamki” i oddać się do dyspozycji każdemu ugrupowaniu politycznemu, które obieca jej członkom powrót do służby i przywrócenie przywilejów. Jak się ma do tego lansowany przez SLD przed wyborami mit „fachowców z SB”?  Poważne zaniepokojenie musi budzić perspektywa oddania osobom, kierującym się podobnymi motywami, kierownictwa nad sferą bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

[więcej]

Wyspa skarbów, Gazeta Wyborcza, 5-6.04.2003 r. 

Gazeta Wyborcza opisuje kulisy operacji finansowych polegających na wyprowadzaniu publicznych środków do kieszeni prywatnych osób, osób które okazują się fundatorami Instytutu Problemów Bezpieczeństwa – organizacji, która miała się zajmować sprawami bezpieczeństwa państwa. Wg autorów artykułu, są to osoby całkowicie skompromitowane, którymi zajmuje się bądź powinna zająć się prokuratura.

[więcej]

Porządek Baraniny, Tygodnik "Wprost", Nr 1068 (18 maja 2003)

Jeremiasz Barański (Baranina) odszedł z tego świata w najlepszym momencie. Mógł zaszkodzić co najmniej kilkuset osobom w Polsce, a także w Austrii, Niemczech i Wielkiej Brytanii: od zwykłych policjantów po polityków z pierwszych stron gazet. W procesie przed wiedeńskim sądem Baranina był w miarę niegroźny do momentu ogłoszenia wyroku. Skazany na dożywocie, co mu groziło, stawał się niebezpieczną bombą, bo mógł się mścić na tych, którzy nie potrafili go ochronić przed karą. Najbardziej niebezpieczny byłby podczas mających się niebawem odbyć przesłuchań przez polskich prokuratorów w sprawie zabójstwa Jacka Dębskiego, ministra sportu w rządzie Jerzego Buzka.

[więcej]

Chodziło o współpracę z KGB, „Gazeta Polska”, 14.05.2003

To nie miało być śledztwo w sprawie nielegalnej pożyczki, ale w sprawie kontaktów niektórych członków kierownictwa SdRP z KGB – twierdzą byli wysocy funkcjonariusze UOP, którzy brali udział w wyjaśnianiu sprawy tzw. moskiewskich pieniędzy.

 

[więcej]

Cztery tajne służby Czeskiej Republiki, „Ceskoslovensky svet”,

18.04.2003, Petr Żacek

Publikujemy przedruk artykułu z czeskiej prasy, poświęconego przeszłości i teraźniejszości służb specjalnych Czech po 1989 roku. Dokonana analiza prowadzi do wniosków na temat kierunków i form przeobrażeń, jakim powinny one według autora, zostać  poddane w najbliższej przyszłości.

[więcej]

Dymisja za poręczenie, "Życie Warszawy" 20.03.2003,Tomasz Butkiewicz

Premier Leszek Miller wyrzucił z posady swego doradcy Andrzeja Kapkowskiego, byłego szefa UOP w latach 1996-97. W atmosferze skandalu z kancelarii Prezesa Rady Ministrów odszedł jeden najbliższych współpracowników Zbigniewa Siemiątkowskiego uczestniczących w operacji rozbicia Urzędu Ochrony Państwa w 2002 roku. „Życie Warszawy” ustaliło, że współautor tzw. reformy służb specjalnych pożegnał się z posadą u boku premiera z powodu niejasnych powiązań z biznesmenem podejrzanym o milionowe wyłudzenia.

 [więcej]

TERRORYŚCI, KTÓRYCH NIE MA, „Rzeczpospolita” 24.03.2003.

Speckomisja stwierdza w piśmie do premiera brak koordynacji między służbami specjalnymi, brak pełnej wiedzy oraz nieprzygotowanie do szybkiej reakcji na zagrożenia terrorystyczne w związku z wojną w Iraku

[więcej]

DWIE DROGI, „Rzeczpospolita” 11.03.2003, Bronisław Wildstein

Autor porównuje czeską reformę wywiadu wojskowego ze zmianami przeprowadzonymi w służbach specjalnych  w  Polsce w zeszłym roku.

[więcej]

Powrót do KGB. Roszady w służbach bezpieczeństwa Rosji, „Rzeczpospolita”, 12.03.2003, Sławomir Popowski

Prezydent Władimir Putin dokonał wczoraj największej od początku swojego urzędowania na Kremlu reformy rosyjskich struktur siłowych.

[więcej]

Lewicowy rząd Czech pozbywa się ze służb specjalnych oficerów  wywiadu i kontrwywiadu wojskowego Czechosłowacji

11.03.2003 

W ramach dostosowywania się do NATO Czesi podjęli decyzję o reformie wywiadu wojskowego, połączonej ze zwolnieniem wszystkich oficerów związanych ze służbami wojskowymi Czechosłowacji.

[więcej]

Przecieki ze specsłużb, „Gazeta Polska”, 5.03.2003, Anita Gargas

Zbigniew Siemiątkowski musiał się tłumaczyć przed speckomisją z paru ujawnionych decyzji kadrowych  (takich jak nominowanie czynnego oficera wywiadu na ambasadora) oraz z uroczystego odsłonięcia portretów wszystkich szefów wywiadu począwszy od 1956 r.

 

[więcej]

 

Kumpel Czarzastego z ABW, Gazeta Polska, 5.03.2003, Anita Gargas

Andrzej Barcikowski, szef ABW, a prywatnie dobry znajomy Włodzimierza Czarzastego, od września wiedział o korupcyjnej propozycji Rywina. Nie zajął się nią, choć obliguje go do tego ustawa o specsłużbach. Energicznie badał za to, co Rywin może wiedzieć o interesach syna premiera.

[więcej]

Spóźnione odwołanie , "Nasz Dziennik"14.05.2003

Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym odbyła się kolejna rozprawa w związku ze skargą byłego wysokiego rangą oficera UOP na decyzję o usunięciu go z zajmowanego stanowiska w listopadzie 2001 r. przez Zbigniewa Siemiątkowskiego. Niestety, były szef delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Łodzi mjr Adam Ostoja-Owsiany nie dotrzymał terminów skargi do NSA, dlatego sąd uznał, że nie będzie rozpatrywał tej sprawy.

 [więcej]

Były szef UOP z Łodzi spóźnił się z odwołaniem do NSA, Serwis prasowy PAP, 13.05.2003

13.5.Warszawa (PAP) - Były szef delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Łodzi mjr Adam Ostoja-Owsiany nie dotrzymał terminów skargi do NSA na odwołanie ze stanowiska po objęciu władzy przez koalicję SLD-PSL-UP w 2001 r. Dlatego jego sprawa nie będzie rozpatrzona.

 

 [więcej]

 

Likwidator czy egzekutor?                                       

09.04.2003

Czy likwidator UOP miał prawo do weryfikacji kadr?

         W dniu 14 czerwca 2002 roku premier Leszek Miller powołał likwidatora Urzędu Ochrony Państwa. Tę niewdzięczną funkcję grabarza Urzędu Ochrony Państwa powierzył płk. Mieczysławowi Tarnowskiemu, wieloletniemu zastępcy szefa delegatury UOP w Krakowie, a następnie (od 1998 roku) zastępcy szefa UOP. Przez 14 dni przed wejściem ustawy o ABW i AW likwidator Tarnowski zajmował się głównie realizowaną w sposób bezprawny weryfikacją kadr Urzędu.

[więcej]

 

MANIPULACJE I MATACTWA p.o. szefa UOP

Zbigniewa Siemiątkowskiego

24.03.2003

Kolejny tekst na temat tzw. reformy służb specjalnych, poświęcony publicznym manipulacjom i oszustwom Zbigniewa Siemiątkowskiego w sprawie zmian personalnych w dokonanych przez niego w kierownictwie Urzędu Ochrony Państwa.

[więcej]

 

Weryfikacja kadr UOP podczas „reformy służb specjalnych” – zapowiedzi SLD a praktyka

3.03.2002

„W sobotę 29 czerwca 2002 r. o północy powieszono tabliczki z nowymi nazwami: Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Między godz. 24 a 3 nad ranem zwolniono ze służby około 500 funkcjonariuszy b. UOP, którzy przez chwilę tylko stali się funkcjonariuszami nowych agencji. Każdemu zwolnionemu oficerowi poświęcono więc ok. 2 sekund.” (Krzysztof Kozłowski, „Koniec UOP, początek niewiadomej”, Tygodnik Powszechny 7.07.2002 r.)

[więcej]

Antoni Macierewicz nowym przewodniczącym speckomisji

24.02.2003  

 

Weryfikacja kadr Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokonana przed wejściem w życie ustawy o powołaniu ABW 

10.02.2003 

Ustawa o ABW dała szefowi ABW prawo do przeprowadzenia, w ciągu 14 dni od dnia wejścia jej w życie, weryfikacji kadr przejętych ze zlikwidowanego UOP. Tymczasem Szef Agencji Andrzej Barcikowski przeprowadził weryfikację jeszcze jako szef UOP,  przed dniem powstania ABW, łamiąc tym samym prawo ustanowione przez Sejm RP.

[więcej]

„Premier powinien ujawnić bilingi”, Rzeczpospolita 7.02.2003, Anna Marszałek, Michał Majewski.

Andrzej Barcikowski wykorzystuje Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego do politycznych rozgrywek, mających uzasadnić rzekomymi względami bezpieczeństwa państwa uchylanie się premiera Millera od ujawnienia bilingów połączeń z jego telefonu komórkowego.

 

[więcej]

„KŁAMSTWA WOJSKOWYCH SPECSŁUŻB”, Gazeta Polska 5.02.2003, Anita Gargas.

Tekst opisujący matactwa Wojskowych Służb Specjalnych w latach 90-tych, których celem było ukrycie przed premierem, prokuraturą i UOP faktu prowadzenia przez nie nielegalnego handlu bronią z państwami objętymi embargiem ONZ. Autorka relacjonuje wstrząsające rezultaty prac speckomisji, podjętych po ujawnieniu tego procederu przez „Rzeczpospolitą” w końcu 2002 roku.

 

[więcej]

"Czego uczy sprawa Oleksego?", Rzeczpospolita, 03.02.2003

Celiński powtarza tendencyjne i pozbawione podstaw sądy, które od wielu lat rozpowszechniają działacze SLD

[więcej]

„Kariery Ireneuszów z SB”, Nasz Dziennik, 31.01.2003, Maciej Walaszczyk.

W delegaturach ABW kierownicze stanowiska zajmują byli funkcjonariusze komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. W Opolu jest nim mjr Ireneusz Kozłowski, który swą służbę w SB rozpoczął w okresie stanu wojennego. Obecne stanowisko objął po powrocie z emerytury, na którą przeszedł w 2000 roku.

[więcej]

„Nieuzasadnione odwołania”, Rzeczpospolita, 30.01.2003, Danuta Frey.

NSA wydał 30 stycznia kolejny, ósmy już wyrok, uchylający decyzje o odwołaniu ze stanowisk kierowniczych funkcjonariuszy b. Urzędu Ochrony Państwa. Natomiast czterech b. funkcjonariuszy zwolnionych z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwróciło się do premiera oraz do rzecznika praw obywatelskich ze skargą na szefa ABW.

[więcej]

Zbigniew Siemiątkowski zwalcza sejmową komisję do spraw służb specjalnych

29.01.2003

Zbigniew Siemiątkowski, zanim stanął na czele UOP, przez kilka lat zapowiadał, że kiedy to nastąpi wzmocniony zostanie cywilny nadzór nad służbami specjalnymi, a sprawująca go z ramienia Sejmu tzw. speckomisja otrzyma nowe uprawnienia. Jednocześnie obiecywał, że radykalnie wzrośnie rola opozycji w działaniach komisji. Od pierwszych dni rządów SLD okazało się, że były to puste deklaracje, które nigdy nie zostały zrealizowane.

[więcej]

„DYPLOMATA Z WYWIADU”, GAZETA POLSKA, 29.01.2003, Jarosław Jakimczyk

Ambasadorem w Bejrucie został były szpieg, który wyłudzał służbowe pieniądze. Interesujący tekst o kulisach bulwersującej nominacji, ze Zbigniewem Siemiątkowskim w tle.

[więcej]

„Kolejny emeryt o rodowodzie SB w kierownictwie ABW”

27.01.2003

 

Do służby w ABW powrócił z emerytury kolejny b. oficer SB, obejmując stanowisko dyrektora Delegatury w Poznaniu. Od czasu tzw. reformy służb specjalnych jest to już szósty przypadek powrotu z emerytury na stanowisko kierownicze w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

[więcej]

 

"Esbecka gwardia w Agencji", Nasz Dziennik 24.01.2003r., 

Wojciech Wybranowski

 

Kolejny emerytowany oficer SB powraca do służby na wysokie stanowisko w kierownictwie ABW.

 

 [więcej]

Grupa do Zadań Specjalnych (SOG) CIA

24.01.2003

Opracowanie na temat supertajnej formacji paramilitarnej CIA, działającej obecnie na terenie północnego Iraku, z zadaniem wsparcia amerykańskich wojsk inwazyjnych. Jest to kontynuator tradycji Biura Studiów Strategicznych (OSS) z czasów II wojny światowej.

 

[więcej]

 

"Błąd z konsekwencjami", Rzeczpospolita, 23 stycznia 2003 r., Krzysztof Gottesman

„Chęć natychmiastowego przejęcia służb była silniejsza od rozsądku i poczucia legalizmu, nie mówiąc już o politycznej odpowiedzialności za państwo. Nie tylko zwolnieni oficerowie, którzy dzisiaj wygrywają sprawy w NSA powinni usłyszeć, co mają do powiedzenia ci, którzy podjęli decyzję o ich wyrzuceniu.”

 

[więcej]

„Powrót agenta”, Rzeczpospolita 22.01.2003 r., Jarosław Jakimczyk

Oficer peerelowskiego wywiadu, który polecił zniszczyć akta z rozpracowania Radia Wolna Europa, ma objąć stanowisko oficjalnego przedstawiciela Agencji Wywiadu w Monachium albo w Bratysławie...

[więcej]

„Koledzy z Alei Niepodległości”, „Polityka” 22.01.2003 r., Piotr Pytlakowski

„Na wysokich stanowiskach w agendach rządowych i w rządzie Leszka Millera pracuje przynajmniej kilkanaście osób związanych ze służbami specjalnymi PRL. Złożyli stosowne oświadczenia, przyznali się i nie ma prawnych przeszkód, aby pełnili swoje funkcje. Oświadczeń lustracyjnych nie muszą składać szefowie spółek, choć życiorysy wielu z nich wskazują, że też „przeszli przez służby”. Czy ta wspólna przeszłość ma dzisiaj znaczenie?”

[więcej]

 

"Milczanowski - wzór urzędnika"

 

Gazeta Wyborcza 8.01.2003 r. - list byłych współpracowników Andrzeja Milczanowskiego w MSW w obronie oskarżonego ministra.

 

[więcej]

"Byle nie zakłócić percepcji” Gazeta Polska 18.12.2002, Anita Gargas

Jak mają wyglądać wizytówki szefa, jego zastępców i kierowników jednostek oraz jakiego kroju czcionki można używać w urzędowych pismach – tym zajmowało się kierownictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w pierwszych dniach jej istnienia.

[więcej]

„Podsłuchiwać, żeby wiedzieć” Rzeczpospolita 17.12.2002,

Anna Marszałek

Wojskowe służby specjalne chcą mieć większe uprawnienia niż mają służby cywilne. Posłowie opozycji krytykują rządowy projekt ustawy o WSI. Wskazują na ogromne pola do nadużyć, jakie stwarza rozpatrywane w nadzwyczajnej komisji sejmowej przedłożenie.

[więcej]

„Szef służb krytykuje posła” Rzeczpospolita 11.12.2002, Anna Marszałek

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Andrzej Barcikowski zarzucił posłowi PiS Zbigniewowi Wassermannowi, że krytykuje służby specjalne na podstawie niesprawdzonych informacji. Wassermann odpowiada, że to kolejna próba ograniczenia cywilnej kontroli nad służbami.

 [więcej]

 

Bezprawne metody Siemiątkowskiego 

09.12.2002  

 

[więcej]

 

„Czystka, nie reforma” Gazeta Polska 05.12.2002, Anita Gargas.

Szef ABW Andrzej Barcikowski przyznał, że po objęciu rządów przez koalicję SLD-UP-PSL część wysokich funkcjonariuszy UOP odwołano ze stanowisk, a następnie usunięto ze służb z przyczyn politycznych.

[więcej]

NSA uchylił kolejne decyzje o odwołaniach w UOP 

26.11.2002

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uznał za bezprawne i uchylił kolejne dwie ubiegłoroczne decyzje Zbigniewa Siemiątkowskiego w sprawie odwołań w kierownictwie UOP. Wyroki sądu jednoznacznie potwierdzają formułowane w mediach opinie o pozamerytorycznych motywach czystek wśród kadry kierowniczej Urzędu.

 

[więcej]

 

Złamane obietnice Zbigniewa Siemiątkowskiego 

25.11.2002

„ W tym gronie nie przewiduję żadnej rewolucji, najwyżej drobny retusz”

[więcej]

Wołanie o sukces                                 

25.11.2002

Szef ABW zażądał od kierownictwa pionu ds. zwalczania przestępczości zorganizowanej, aby jeszcze w tym roku dostarczył spektakularnych sukcesów, potwierdzających słuszność przeprowadzonej w służbach „reformy”. W konsekwencji trwa intensywna i pospieszna rozbudowa struktur terenowych tego pionu, odbywająca się kosztem innych jednostek operacyjnych.

[więcej]

Odznaczenia dla ZBF za pomoc w likwidacji UOP 

25.11.2002

W sobotę 19 października br., podczas walnego zjazdu Związku Byłych Funkcjonariuszy UOP (ZBF UOP) szefowie Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego wręczyli Złote Krzyże Zasługi dwóm b. oficerom SB, aktywistom tego związku. Obaj w czasie służby w SB ukończyli kursy KGB w Moskwie. Od czasu przejścia na emeryturę w końcu lat 90-tych aktywnie uczestniczyli w organizowaniu medialnej nagonki na UOP oraz przygotowywaniu koncepcji jego likwidacji.

[więcej]

 

Ruszyły prace parlamentarne nad projektem ustawy o WSI

25.11.2002

W dniu 11 października br. zainaugurowała swoją działalność Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Wojskowych Służbach Informacyjnych. Koalicja rządząca proponuje w nim rozwiązania tworzące z WSI super służbę, o uprawnieniach większych niż ABW i AW razem wzięte. Zarówno skład nadzwyczajnej komisji jak i tryb rozpoczęcia prac nad projektem nie wróżą ani merytorycznej i rzeczowej debaty, ani tym bardziej uchwalenia wartościowej ustawy, uwzględniającej opinię opozycji. Na stronie prezentujemy szczegółową opinię na temat projektu.

[więcej]

Ustawa o ABW i AW w Trybunale Konstytucyjnym 

25.11.2002

W ostatnich dniach października opozycyjne kluby parlamentarne PiS, PO i LPR skierowały do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie zgodności z Konstytucją RP sześciu artykułów ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. W pięciu punktach zostały wskazane przepisy, które zdaniem wnioskodawców naruszają ustawę zasadniczą oraz konwencje międzynarodowe, ratyfikowane przez Polskę.       

 [więcej]

 

Tajemnice <sprawy Oleksego>”,Rzeczpospolita 19.11.2002, Anna Marszałek.  

Tekst poświęcony okolicznościom i genezie wysunięcia 18.11. br. przez prokuraturę w Warszawie aktu oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi spraw wewnętrznych Andrzejowi Milczanowskiemu, o ujawnienie tajemnicy państwowej w związku z tzw. sprawą Oleksego.

[więcej]

Powierzenie pełnienia obowiązków Szefa UOP Zbigniewowi Siemiątkowskiemu

11.11.2002

W dniu 25 października 2001 r. Premier Leszek Miller powierzył na okres trzech miesięcy pełnienie obowiązków szefa Urzędu Ochrony Państwa sekretarzowi stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, posłowi Zbigniewowi Siemiątkowskiemu. W dniu 22 lutego 2002 r., na wniosek przewodniczącego Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych Zbigniewa Wassermanna Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu dostarczyło dwie opinie prawne dot. zgodności z Konstytucją RP, łączenia funkcji posła na Sejm z pełnieniem obowiązków Szefa UOP. 

[więcej]